Ailemiz Sınıfı

Anneler, Babalar, Kardeşler, Büyükbabalar, Büyükanneler...Aile bireylerinin tanımı, bir nevi aile ağacımızın öğrenimi...

Aile bireylerimizi tanıdığımız, anne-babalarımızın da isimleri olduğunu, öğretmenlerimizin de anne-babalarının, kardeşlerinin olduğunu öğrendiğimizde şaşırdığımız, günlük sohbetlerimizi yaptığımız bir sınıfımızdır.